جمع‌آوری و حذف همه فرآورده‌های رانیتیدین از بازار دارویی کشور

جمع‌آوری و حذف همه فرآورده‌های رانیتیدین از بازار دارویی کشور
darubeauty.com

تاریخ درج خبر: 1399/02/10

منبع خبر: سازمان غذا و دارو